Kontakt

BioSEL Sp. z o. o.
ul. Świętojerska 16/18
00-202 Warszawa - Polska
M: +48 605 115 240
E: stg25@stg25.com

Rejestr
BioSEL Sp. z o. o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
krs 0000330509
nip 5252455412
regon 141732461

Bank
PKO Bank Polski SA
bic: BPKOPLPW
iban:
(PLN) PL 94 1020 1068 0000 1302 0318 6624
(EUR) PL 02 1020 1060 0000 1102 0318 6632