O nas

misja - profilaktyka nowotworowa

Celem zespołu jest wykorzystanie własnego, wieloletniego dorobku naukowego w dziedzinie biotechnologii, biologii, medycynie i farmacji oraz praktycznym zastosowaniu unikalnych rozwiązań w profilaktyce nowotworowej, m.in. wykorzystując naturalne procesy biologiczne oraz projektując żywność i jej suplementy na rzecz odporności odpowiedzialnej za utrzymanie w równowadze stanu zdrowia. Jednym z głównych celów strategicznych spółki BioSEL jest wprowadzenie polskiego, unikalnego na rynku światowym selenowego suplementu – preparatu SELOL – stanowiącego mieszaninę seleninotrilglicerydów, zawierającego selen na +4 stopniu utlenienia [Se(IV)].

HISTORIA

BioSEL Sp. z o.o. zarejestrowała działalność w 2009 roku, rozpoczynając tym samym funkcjonowanie na rynku farmaceutycznym. głównym przedmiotem działalności firmy są badania naukowe i prace przemysłowo – rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.
BioSEL dąży do kompleksowego podnoszenia skuteczności leczenia chorób nowotworowych, przy zastosowaniu składników naturalnych. spółka skupia się głównie na badaniach, których wyniki będą miały odzwierciedlenie w lepszej skuteczności terapii przeciwnowotworowej i stymulacji układu immunologicznego. BioSEL od momentu rozpoczęcia działalności pracuje nad skutecznym zastosowaniem selenu w preparatach profilaktyczno-leczniczych, przy czym najwięcej uwagi poświęcono preparatowi SELOL oraz organicznym związkom selenu(IV).