Rada naukowa

Prof. dr hab. n. farm. Piotr Suchocki – przewodniczący
Prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Fijałek – wiceprzewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Jan Krzysztof Podgórski
Prof. dr hab n. wet. Przemysław Sobiech
Dr n. farm. Zofia Suchocka
Dr n. farm. Katarzyna M. Sarna
Dr n. wet. Katzarzyna Żarczyńska
Dr n. med. Kazimierz Kordecki
Dr n. med. Norbert Szaluś