RODO

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów RODO zapewniamy, że Państwa dane przetwarzane są w sposób zapewniający najwyższe standardy bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO